Valu8 Ägarinformation

Den ledande leverantören av unik information om ägandet av företag i Norden

Valu8 är den ledande leverantören av ägarinformation för onoterade företag i Norden och Nordeuropa.

Valu8s ägarinformationstjänster vänder primärt till bank och finans, från områdena Förvärvsrådgivning (M&A), Private Equity och Venture Capital till arbete med kundkännedom och kundvalidering (KYC), åtgärder mot penningtvätt (AML) samt som underlag i kreditbedömningar. Information om majoritets och minoritetsägare är även ett viktigt prospekteringsunderlag när man vill nå en viss kund eller målgrupp.

Valu8 Ägarinformation har successivt utvecklats och förbättrats sedan introduktionen 2015 genom ett nära samarbete med offentliga myndigheter, värdefull feedback från kunder samt genom egen innovation och utveckling. Vi samlar och uppdaterar all tillgänglig, offentlig information om ägande och verkligt huvudmannaskap (VHM) i Skandinavien.

Via en unik sammanställning och digitalisering av olika källor för detaljerad ägarinformation, fördjupar vi ytterligare vår ägardatabas avseende svenska företag att, utöver VHM-baserad data, även kunna erbjuda betydligt mer detaljerad ägarinformation avseende såväl majoritets-som minoritetsägare i svenska aktiebolag. Våra olika källsammanställningar ger oss även en unik möjlighet att jämföra och validera riktigheten i den publikt inrapporterade VHM informationen.

Utöver vårt nordiska fokus för ägarinformation, kan vi idag erbjuda ägarinformation och VHM information i en rad europeiska länder inklusive Storbritannien och Tyskland.

Valu8 Ägarinformation erbjuds via applikationen Valu8 Company Intelligence eller via API för integration med andra system.

Vi behandlar all ägarinformation i enlighet med gällande lagstiftning, GDPR och bransch-etiska regler.

Unik information om ägande av företag

Verkligt Huvudmannaskap

Funktionalitet

Identifiera ägarna

Identifiera både individer och juridiska personer som ägare till onoterade bolag. Jämför det faktiska ägandet med vem som är registrerad som Verklig Huvudman.

Valu8 presenterar både majoritets- och minoritetsägare, även om deras ägande är mindre än 25%.
Det underlättar KYC- och AML-processen, förstärker kreditunderlaget och skapar en unik prospekteringsmöjlighet för Sälj & Marknad eller den som vill finna aktieägare.

Hitta / identifiera / analysera en persons engagemang och förbindelser

Identifiera en individs kopplingar och kontakter genom ägande, verkligt huvudmannaskap eller styrelserepresentation i onoterade bolag.

Identifiera nätverket

Vem är kopplad till vem? Genom att identifiera nätverket och kopplingarna mellan VHM,  ägare och styrelseledamöter kan personnätverk analyseras i flera nivåer.

Tillgänglig information och täckning:

Vi erbjuder detaljerad ägarinformation och Verklig Huvudmannainformation (VHM) i följande regioner:
  • Sverige
  • Norge
  • Danmark
  • Finland
  • Storbritannien
  • Tyskland
  • Frankrike
close-link
close-link